Info Novatronikc

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania

Dużo z nas nie rozróżnia pojęć odszkodowania i zadośćuczynienia, a nie są to względem prawa zbieżne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe wedle polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu zrekompensowanie szkody materialnej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu kompensację szkody niemajątkowej tzw. krzywdy. Warto też nadmienić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym oraz osobistym. Prawo cywilne porusza, że poszkodowany ma sposobność ubiegania się o zadośćuczynienie od dotychczasowego uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje natomiast potrzeba, żeby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć natomiast duży wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach podniesie jego rozmiar aniżeli w przypadku chwilowego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione straty nie tylko fizyczne, lecz również psychiczne. Dodatkowo należy pamiętać, że poszkodowanemu jest wypłacane jednokrotne zadośćuczynienie pomimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Projekt PZU – rower zamiast auta

W współczesnych czasach jeszcze częściej promuje się zdrowy tryb życia, jaki oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. przejażdżkę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim kontrahentom mającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku szkody komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle innowacyjny, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni dostaje rower na własność, który może mu służyć latami. Projekt ma jednak dwie fundamentalne wady, które mogą zniweczyć cały pomysł. Pierwsza to brak właściwej lub bardzo średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków lub Warszawa. Drugi to stan powietrza w wybranych miejscowościach, który sprawnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Należałoby jednakże pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeśli samochód jest potrzebny do właściwego funkcjonowania, a pokrzywdzony ma tylko jeden samochód.

Czas wynajmu samochodu zastępczego

Każdemu pokrzywdzonemu w wypadku komunikacyjnym należy się samochód zastępczy, jeżeli jest on potrzebny do właściwego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych próbuje omijać obowiązek zwrotu kosztów za wynajmowany samochód. Na jaki okres pokrzywdzony może zyskać samochód zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas realnego terminu naprawy, jednak wiele towarzystw stara się obniżyć czas naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej poszkodowany może otrzymać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym możliwe jest kupienie przez niego pojazdu o podobnej wartości co uszkodzony. Jednakże nie dłużej aniżeli do dnia spłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo otrzymać samemu zatem warto zwrócić się do stosownej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku

Okres zimy to sezon ośnieżonych, oblodzonych chodników oraz dziur powstałych na nawierzchni ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg oraz chodników powinni dbać o nie w sposób prawidłowy. Do zadań zarządu należy trzymanie w odpowiednim stanie technicznym nawierzchni i chodników, przeciwdziałanie niszczeniu dróg, realizowania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, a ponadto przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych. W okresie zimowym jednak zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prawdopodobne przez cały czas zatem też nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze szkodą. Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę, że do powstania odpowiedzialności muszą wystąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. uszkodzenie felgi w pojeździe albo złamanie ręki, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść zaniechanie na skutek którego powstała strata, tj. w wyniku zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni bądź chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zaniedbaniem, jak uszkodzenie felgi w pojeździe ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być zrealizowane tylko jeśli zaistnieją wszystkie trzy jednocześnie.

Które biuro odszkodowań jest najlepsze

W pojedynkach z towarzystwem ubezpieczeniowym niezwykle często poszkodowany się poddaje ponieważ nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Wielu z nas nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu prawa, aby móc osobiście walczyć o odpowiednie odszkodowanie. Dlatego tak istotne jest zlokalizowanie stosownej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam rozwiązać problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Bo na rynku istnieje wiele kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najważniejszy jest profesjonalizm i obecność wykwalikowanych pracowników w dziale prawnym. Bardzo istotne jest żeby kancelaria miała możliwość reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie jedynie wysłała do sądu odwołanie. Do każdej sytuacji pracownicy kancelarii powinni podchodzić osobiście, rzetelnie sprawdzić prawidłowość dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno działać rzetelnie, mieć wielkie doświadczenie oraz specjalistyczny zespół pracowników.

Czy można ubezpieczyć się od wojny

Ostatnie wydarzenia na scenie globalnej, związane z konfliktami między Rosją, a krajami na bliskim wschodzie wzbudzają wątpliwości co do bezpieczeństwa i wskazują na coraz większe zagrożenie zaostrzeniem konfliktów. Zachodzi pytanie czy można zabezpieczyć się od wojny? Jest ona określana jako wydarzenie przypadkowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, wichura. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednakże zastrzegają, że mogą zapewnić ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań wojennych, jednak tylko w przypadku gdy sytuacja wystąpi za granicą, a dodatkowo wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które postrzegane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach lub innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może zajść odmowa odszkodowania. Co w przypadku jeżeli wojska obcego państwa wejdą do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe solidarnie przyznają, że nie ma zdolności wyliczenia szkód, gdyż wojna jest zbyt przypadkowa, nie da się obliczyć czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Wypłata odzkodowania z AC – kiedy ubezpieczyciel może odmówić

Autocasco, inaczej AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody lub motory od zdarzeń przypadkowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zepsuciem pojazdu, jego kradzieżą czy naruszeniem. Wedle wszystkich warunków ubezpieczenia posiadacz samochodu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Znacznie często zdarza się, że ze względu na zaniechania ze strony posiadacza samochodu albo kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest opłacane. Szczególnie często jest to powiązane nawet z nieumyślnym pozostawieniem kluczyków albo dokumentów w pojeździe. Natomiast według wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku pojazdu, pokrzywdzonemu należy się ubezpieczenie. Zwłaszcza jeśli zadbał on dostatecznie o zabezpieczenie pojazdu jak monitorowany parking albo garaż. Warto wiedzieć że w przypadku gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam wypłacenia odszkodowania oc lub ac wcale nie jesteśmy na przegranej pozycji. Wystarczy umówić się z wystarczającą kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam zlikwidować problem.

Co to jest likwidacja szkody i jak przebiega

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy i pozyskania odszkodowania oc. W pierwszej kolejności należy określić wszystkie szczegóły wydarzenia. Jeżeli precyzyjnie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są poszkodowani czy zabici wystarczy napisanie odpowiedniego oświadczenia. Jednak w innym przypadku należy wezwać policję. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to uczynić bezpośrednio w placówce bądź w za pomocą formularzy internetowych. Należałoby pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę samochodu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi wycenić jakie poniesiono straty. W tym czasie mamy jednocześnie sposobność wyboru formy w jakiej planujemy uzyskać pieniądze. Możemy osiągnąć je wg kosztorysu i wykonać naprawę we własnym zakresie albo rozliczać się wg faktur za naprawę pojazdu. Naprawa we własnym zakresie jest rozwiązaniem wiele prostszym bowiem nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie też uzyskać wcześniej odszkodowanie.

Zakres ochrony OC

Każdy z nas ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, wprawdzie nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest zakres ochrony tego ubezpieczenia. Wielu z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę oraz stara się żeby nie wyrządzić nikomu straty w obawie o swoje zniżki. Dużo agentów nie przedstawia pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w przypadku jeżeli jesteśmy sprawcą szkody, lecz także gdy ulegniemy wypadkowi lub kolizji spowodowanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który spowodował szkodę jadąc samochodem, wysiadając z niego czy załadowując go. Co ważne szkoda powiązana z ruchem pojazdu uwzględnia dodatkowo szkodę powstałą wskutek parkowania albo postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, lecz ponadto np. złodziej jeżeli samochód zostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel również odpowiada za spłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez właściciela samochodu.

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia

Wielu z nas nie odróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a wedle polskich przepisów są to dwa zupełnie różne pojęcia. Zadośćuczynienie jest ustalane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Poszkodowany w wypadku samochodowym może domagać się go w wyniku osłabienia ciała lub rozstroju zdrowia. Wedle zmian, dzięki którym wystąpiła aktualizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się dodatkowo rodzina poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku lub rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na kompensacie pieniężnej albo przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do poszkodowanego. Warto dodać, że odszkodowania po wypadku mogą opłacać szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak także stracone korzyści, które pokrzywdzony mógłby uzyskać gdyby nie fakt, że szkoda została wyrządzona. Należałoby wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeśli chcemy zdobyć odszkodowanie czy zadośćuczynienie. Prawidłowo skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół specjalistów.